top of page

עוד 3 ימים לכנס מיאסטניה גרביס השנתי

עוד לא מאוחר להירשם לכנס - נשמח לראותכם!

חלק ראשון

אסיפת העמותה תתחיל בשעה – 15:15 ומתוכננת ל- 1/2 שעה. באסיפה נאשר את הדוחות הכספיים ואת הצטרפותו של גיא יצחק לועד העמותה. (חברי העמותה מתבקשים להגיע לאסיפה הכללית)


חלק שני - כנס

חלק ראשון - התחלה 16:00

4 הרצאות בנושאים שהועלו בפורום.


חלק שני - התחלה 18:30

שולחנות עגולים לדיונים עצמאים

סיכום הכנס ע"י ערן
פוסטים אחרונים

bottom of page