top of page

מידע

מהי מיאסטניה גרביס?

מיאסטניה גרביס בלטינית היא חולשת שרירים חמורה, שמקורה בצומת בין העצב לשריר.

ככל שהחולה מתאמץ, החולשה בגופו גוברת.
החולה יכול לחוות את המחלה בצורות שונות; עיניים, גרון, גפיים ועוד.

מהם סוגי המיאסטניה הידועים?

  • מיאסטניה סרופוזיטיב, בה התגלו נוגדנים מסוג AcHl. ידועים כ-6 וריאנטים ששנים מהם מנבאים טימומה.

  • מיאסטניה מסוכ מאסק, בה התגלו נוגדנים מסוג MUSK. ידוע על שלושה וריאנטים בדרגות שונות.

  • מיאסטניה, בה התגלו נוגדנים מסוג LRP4

  • מיאסטניה מסוג סרונגטיב - זהו מצב בו טרם זוהו הנוגדנים והאבחון נעשה על-פי סיפורו האישי של החולה.

  • מיאסטניה אוקולרית - מתבטאת בעיקר בעיניים. אחת הבעיות במצב זה היא שאם לא מזהים בזמן את המחלה ונותנים טיפול, עלולים להגיע למצב של מיאסטניה כללית.

  • מיאסטניה מולדת - מיאסטניה ללא נוגדנים (ידועים) אבל עם וריאציות שונות בגנים

  • לאמברט איטוון - קיימים נוגדנים כנגד תעלות סידן הגורמים לתסמונת מיאסטנית, בעיות בלחץ הדם.

סימפטומים שכיחים של מיאסטניה גרביס

ראייה כפולה

ראייה כפולה

צניחת עפעפיים

צניחת עפעפיים

קשיים בדיבור

קשיים בדיבור

קשיים בלעיסה

קשיים בלעיסה

קשיים בבליעה

קשיים בבליעה

חולשה של שרירי הצוואר והגפיים

חולשה של שרירי הצוואר והגפיים

קשיים בנשימה

קשיים בנשימה

תרופות חדשות

סוליריס
לתרופה זו קיימת התוויה של משרד הבריאות בארץ, נקווה שתיכנס לסל הבריאות לשנת 2024. התרופה ניתנת מידי שבועיים.
אולטמיריס
תרופה דומה לסוליריס, ניתנת מידי כחודשיים. אנו מקווים שהתרופה תאושר לסל התרופות לשנת 2024. גם תרופה זן רשומה בארץ בהתוויה למיאסטניה גרביס.
ויוגארט
תרופה נוספת העובדת בשיטה שונה מהתרופות לעיל וניתנת בצורה שונה ולפי תחושות החולה. תרופה זו נמצאת בתהליך הרישום בארץ.

תרופות וטיפולים במיאסטניה גרביס

נכון להיום בסל התרופות יש תרופה אחת – מסטינון או פירידוסטימין.
המיועדת לטיפול במיאסטניה גרביס.
תרופה זו ניתנת מידי 3 עד 6 שעות ואפילו 8 שעות. התרופה משפרת את התקשורת בין העצב לשריר.

קיימים טיפולים נוספים אשר נלקחו מטיפול בחולים מושתלים או מחולי סרטן, מטרת טיפולים אלו החלשת מערכת החיסון בגוף. אלו הם טיפולים ציטוטוקסיים (הרס התא) וטיפולים ביולוגים כמו מבטרה.

פלזמה פרזיס – החלפת שליש המפלזמה בדם החולה והוספת פלזמה נקיה. 

עירוי IVIG – הוספת אימונוגלובולינים לייצוב החולה.

bottom of page