top of page

סיפורה של בתשבע פלאי סרי


סיפורה האישי בתשבע, בת ה-58 מאלון שבות, המתארת את ההתמודדות היומיומית עם מיאסטניה גרביס - מחלה נדירה שרבים לא מכירים.

למידע נוסף על מחלת מיאסטניה גרביס ושאלות לגבי אפשרויות הטיפול, פנו לרופא.ה המטפל.ת


Comments


bottom of page